Cvijićeva 63, Beograd

Simulator

Simulator broj 1 u Evropi

  • početna obuka na simulatoru
  • video obuka u realnim uslovima po fazama obuke
  • izvođenje radnji u saobraćaju (VIDEO)

Prednosti obuke na simulatoru

  • Sticanje veština upravljanja vozilom bez prisustva straha od potencijalne opasnosti u realnim uslovima saobracaja,
  • Smanjene troškova održavanja usled nedovoljnog znanja rukovanja vozilom,
  • Smanjenje zagađenja okoline (ekologija),
  • Brze savlađivanje programa obuke i broja časova (iskustveno u Nemačkoj za 25%),
  • Brža amortizacija simulatora od vozila
© Globaldizajn  - izrada sajtova - Sva prava zadržana, ZELENO SVETLO d.o.o. Beograd, 2021.