Cvijićeva 63, Beograd

Online testovi

Poštovani kandidati za vozače,

Ukazuje vam se jedinstvena prilika da samo na sajtu auto škole “Zeleno svetlo” se kroz učenje, vežbanje i simulaciju online testova pripremite se za polaganje zvaničnog teorijskog ispita A (AM, A1, A2) i B, C i D kategorije.

Kao što vam je verovatno poznato, počev od 01.01.2016. godine teorijski ispit se polaže na računaru i pod video nadzorom, tako da će svakom kandidatu slučajnim izborom program određivati sadržaj ispitnih pitanja neponovljive sadržine sa neograničenim brojem kombinacija.

Test A i B kategorije sadrži 41 pitanje iz sedam različitih oblasti ZBS-a, a test C i D kategorije 50 pitanja iz sedam različitih oblasti ZBS-a i to:

  • Osnove bezbednosti saobraćaja na putevima (1) pitanje
  • Vozači (4) pitanja ( 8 pitanja za C i D kategoriju)
  • Vozila (3) pitanja ( 7 pitanja za C i D kategoriju)
  • Pravila saobraćaja (19) pitanja
  • Saobraćajne signalizacije (13) pitanja
  • Posebne mere i ovlašćenja (1) pitanje
  • Posledice nepoštovanja propisa (1) pitanje
© Globaldizajn  - izrada sajtova - Sva prava zadržana, ZELENO SVETLO d.o.o. Beograd, 2021.