+381 (0) 65 90 80 130cov.zelenosvetlo@gmail.com

Probna vozačka dozvola

You are here

  1. izdaje se licima sa navršenih 17 godina koji prvi put stiču dozvolu B kategorije u periodu od godinu dana
  2. lice koje nema navršenih 18 godina u momentu izdavanja mora da ima pratioca koji poseduje vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina
  3. zabrana upotrebe mobilnog telefona u toku vožnje
  4. ograničenje brzine na 90% od dozvoljene 
  5. zabrana upotrebe akohola i drugih psihoaktivnih supstanci
  6. zabrana upravljanja vozilom noću u vremenu od 23h -5h
  7. obaveza obeležavanja vozila „П“ oznakom napred i pozadi
  8. važi samo na teritorije Republike Srbije

 

VOZAČKA DOZVOLA NE PREDSTAVLJA APSOLUTNO PRAVO NA UPRAVLJANJE VOZILOM, 

već 

PRIVILEGIJU ZA SAVESNO I PROPISNO PONAŠANJE U UPRAVLJANU SA VOZILOM U SAOBRAĆAJU